Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч тоо тоолор
Илик тоонун тоолордун
Барыш тоого тоолорго
Табыш тоону тоолорду
Жатыш тоодо тоолорду
Чыгыш тоодон тоолордон

Зат атооч.

Мааниси түзөтүү

  1. абдан бийик жер, чоң дөбө

Котормолор түзөтүү