Кыргызча түзөтүү

барыш I
и. д. от бар- IV
хождение; поездка;
барыш кайда? куда путь держишь?
барыш жөндөмө грам. дательный падеж

Орусча түзөтүү

барыш
взаимн. от бар- IV;
блиндажга кандай кирип барышканын өздөрү да билбей калышты как вошли в блиндаж они и сами не заметили.