Кыргызча

түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери

түзөтүү

Иреттик сан атооч; окшош сандык сан атоочүч

Мааниси

түзөтүү
  1. үч негизги санга туура келген иреттик сан; экинчи жана төртүнчү ортосунда турат
  2. конфликтте өз кызыкчылыгын көздөбөгөн көз карандысыз партиянын өкүлү

Котормолор

түзөтүү