болгарча түзөтүү

токой

Орусча түзөтүү

тоо

Украинче түзөтүү

тоо