Кыргызча түзөтүү

грам. падеж;
илик жөндөмө родительный падеж;
жатыш жөндөмө местный падеж;
барыш жөндөмө дательный (направительный) падеж;
табыш жөндөмө винительный падеж;
чыгыш жөндөмө исходный падеж.