Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Иреттик сан атооч; окшош сандык сан атоочэки

Мааниси түзөтүү

  1. ар кандай топтомдо биринчини ээрчиген адам
  2. эки номерге ээ болуу, экинчи орунду ээлөө (элеп алуу), биринчи менен үчүнчүнүн ортосунда болуу
  3. бир тектүү нерселерди, кубулуштарды санаганда, номерлөөдө биринчиден ээрчип

Котормолор түзөтүү