Англисче

түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери

түзөтүү

Иреттик сан атооч; окшош сандык сан атоочone

Мааниси

түзөтүү
  1. экинчи

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери

түзөтүү

Зат атооч.

Мааниси

түзөтүү
  1. секунда