Кыргызча

түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери

түзөтүү

Иреттик сан атооч; окшош сандык сан атоочбир

Мааниси

түзөтүү
  1. саны биринчи, баштапкы, бир тектүү объектилердин сериясында башкалардан алдыга озуп чыгуу
  2. эрте, пайда болгон же мурда болгон

Котормолор

түзөтүү