Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч суу суулар
Илик суунун суулардын
Барыш сууга сууларга
Табыш сууну сууларды
Жатыш сууда сууларда
Чыгыш суудан суулардан

Зат атооч.

Мааниси түзөтүү

  1. ным, тунук түссүз суюктук
  2. суутек кычкылы (H₂O), бинардык органикалык эмес амфолит, эриткич (жерде эң кеңири таралган); түссүз, жытсыз жана даамсыз суюктук (n.a.)

Котормолор түзөтүү