Аромунча түзөтүү

mai

Аджиэче түзөтүү

mai

Англисче түзөтүү

mai

Каталанча түзөтүү

mai

Чуукче түзөтүү

mai

Виетнамче түзөтүү

mai

Галисича түзөтүү

mai

Ложбанча түзөтүү

mai

Интерлингүде түзөтүү

mai

Италянча түзөтүү

mai

Хаусача түзөтүү

mai

Гавайча түзөтүү

mai

Мажарча түзөтүү

mai

Маориче түзөтүү

mai

Норвежче түзөтүү

mai

Норвежче (Нинорск) түзөтүү

mai

Окситанче түзөтүү

mai Калып:-ra- mai

Румынча түзөтүү

mai

Ретороманче түзөтүү

mai

Французча түзөтүү

mai

Фижиче түзөтүү

mai

Фаросча түзөтүү

mai

Уелшче түзөтүү

mai

Эстончо түзөтүү

mai