Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч кыргыз кыргыздар
Илик кыргыздын кыргыздардын
Барыш кыргызга кыргыздарга
Табыш кыргызды кыргыздарды
Жатыш кыргызда кыргыздарда
Чыгыш кыргыздан кыргыздардан

Зат атооч.

Мааниси түзөтүү

  1. Кыргызстандын түпкү элинин өкүлү

Котормолор түзөтүү