Кыргызча түзөтүү

 

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч Кыргызстан -
Илик Кыргызстандын -
Барыш Кыргызстанга -
Табыш Кыргызстанды -
Жатыш Кыргызстанда -
Чыгыш Кыргызстандан -

Зат атооч. Жеке ат.

Мааниси түзөтүү

  1. Борбордук Азиядагы өлкөсү

Синонимдер түзөтүү

Котормолор түзөтүү

Италияча: Kirghizistan
Немисче: Kirgisistan
Англисче: Kyrgystan
Испанча: Kirguistán
Орусча: Киргизия