Эл аралык

 

Символ түзөтүү

  1. (астрон., астрол.) ай
  2. (алхим.) планеталык металл күмүш

Синонимдер түзөтүү

Тиешелүү символдор түзөтүү

Планеталардын символдору
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·