Кыргызча

түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери

түзөтүү
Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч ай айлар
Илик айдын айлардын
Барыш айга айларга
Табыш айды айларды
Жатыш айда айларда
Чыгыш айдан айлардан

Зат атооч.

Мааниси

түзөтүү
  1. Жердин табигый спутниги (Ай) асмандагы жарык берүүчү объект катары
  2. кандайдыр бир планетанын табигый спутниги
  3. мөөнөтү - жылдын он экинчи

Котормолор

түзөтүү