Эл аралык

 

Символ түзөтүү

  1. (астрон., астрол.) Плутон карлик планетасы

Синонимдер түзөтүү

Тиешелүү символдор түзөтүү

Планеталардын символдору
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·