Эл аралык

 
🜨

Символ

түзөтүү
  1. дүйнө
  2. (астрон., астрол.) Жер планетасы
  3. (алхим.) ярь-медянка

Синонимдер

түзөтүү
[1, 2]:

Кошулмалар

түзөтүү
[2]: M🜨, R🜨

Тиешелүү символдор

түзөтүү
Планеталардын символдору
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·