Эл аралык

 
🜨

Символ түзөтүү

  1. дүйнө
  2. (астрон., астрол.) Жер планетасы
  3. (алхим.) ярь-медянка

Синонимдер түзөтүү

[1, 2]:

Кошулмалар түзөтүү

[2]: M🜨, R🜨

Тиешелүү символдор түзөтүү

Планеталардын символдору
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·