Эл аралык

 

Символ түзөтүү

  1. (астрон., астрол.) Көрүт (Марс) планетасы
  2. (биол.) эркек, эркек жынысы
  3. (алхим.) планеталык металл темир

Антоним түзөтүү

[2]:

Тиешелүү символдор түзөтүү

Планеталардын символдору
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·