Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч үлүл үлүлдөр
Илик үлүлдүн үлүлдөрдүн
Барыш үлүлгө үлүлдөргө
Табыш үлүлдү үлүлдөрдү
Жатыш үлүлдө үлүлдөрдө
Чыгыш үлүлдөн үлүлдөрдөн

Зат атооч.

 
Helix aspersa, үлүл түзүүдө колдонулуучу түрлөрүнүн бири.

Мааниси түзөтүү

  1. карын буттуулар классындагы ар кандай моллюск (Gastropoda)
  2. спираль кабыгы бар карын буттуу

Котормолор түзөтүү