Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч үй үйлөр
Илик үйдүн үйлөрдүн
Барыш үйгө үйлөргө
Табыш үйдү үйлөрдү
Жатыш үйдө үйлөрдө
Чыгыш үйдөн үйлөрдөн

Зат атооч.

 
үй

Мааниси түзөтүү

  1. турак-жай үчүн арналган жана, эреже катары, дубалдары, эшиги жана чатыры бар архитектуралык курулуш
  2. бирөө туруктуу жашаган жер

Котормолор түзөтүү