Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч эт эттер
Илик эттин эттердин
Барыш этке эттерге
Табыш этти эттерди
Жатыш этте эттерде
Чыгыш эттен эттерден

Зат атооч.

 
эт

Мааниси түзөтүү

  1. эт сыяктуу эле; адамдын же жаныбардын булчуң тканы
  2. тамак катары союлган малдын эти

Котормолор түзөтүү