Кыргызча

түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери

түзөтүү
Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч шаар шаарлар
Илик шаардын шаарлардын
Барыш шаарга шаарларга
Табыш шаарды шаарларды
Жатыш шаарда шаарларда
Чыгыш шаардан шаарлардан

Зат атооч.

 
шаар

Мааниси

түзөтүү
  1. административдик, экономикалык жана маданий инфратүзүмү өнүккөн салыштырмалуу чоң калктуу конуш

Синонимдер

түзөтүү

Котормолор

түзөтүү