Кыргызча түзөтүү

/ky.m./ вилка

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч укук укуктар
Илик укуктун укуктардын
Барыш укукка укуктарга
Табыш укукту укуктарды
Жатыш укукта укуктарда
Чыгыш укуктан укуктардан

Зат атооч.

Мааниси түзөтүү

  1. коомдук мамилелерди жөнгө салуучу, мыйзам ченемдеринин жыйындысы, коомдун укуктук компоненти
  2. бир нерсени жасоого, бир нерсени кылууга, бир нерсени колдонууга мыйзамдуу жөндөмдүүлүк
  3. бир нерсе кылуу үчүн моралдык негиз

Котормолор түзөтүү