Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч уй уйлар
Илик уйдун уйлардын
Барыш уйга уйларга
Табыш уйду уйларды
Жатыш уйда уйларда
Чыгыш уйдан уйлардан

Зат атооч.

Мааниси түзөтүү

  1. үй жаныбары, кепшөөчү артиодактил сүт эмүүчү бовиддер тукумунан (Bos taurus taurus); ургаачы бука

Котормолор түзөтүү