Кыргызча түзөтүү

/ky.m./ вилка .

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч сөз сөздөр
Илик сөздүн сөздөрдүн
Барыш сөзгө сөздөргө
Табыш сөздү сөздөрдү
Жатыш сөздө сөздөрдө
Чыгыш сөздөн сөздөрдөн

Зат атооч.

Мааниси түзөтүү

  1. объекттин атын, касиетин же жүрүм-турумун билдирген тилдин негизги структуралык-семантикалык бирдиги

Котормолор түзөтүү