Кыргызча түзөтүү

/ky.m./ вилка .

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч он -
Илик ондун -
Барыш онго -
Табыш онду -
Жатыш ондо -
Чыгыш ондон -

Сандык сан атооч; окшош иреттик сан атоочонунчу

Мааниси түзөтүү

  1. Кардиналдык сан тогуздан кийин жана он бирден мурун пайда болот

Котормолор түзөтүү


x 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10..
1—10 (x): бир эки үч төрт беш алты жети сегиз тогуз он
11—20 (10 + x): он бир он эки он үч он төрт он беш он алты он жети он сегиз он тогуз жыйырма
10—100 (10x): он жыйырма отуз кырк элүү алтымыш жетимиш сексен токсон жүз
100—1000 (100x): жүз эки жүз үч жүз төрт жүз беш жүз алты жүз жети жүз сегиз жүз тогуз жүз миң

Калып:template other