Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч күн күндөр
Илик күндүн күндөрдүн
Барыш күнгө күндөргө
Табыш күндү күндөрдү
Жатыш күндө күндөрдө
Чыгыш күндөн күндөрдөн

Зат атооч.

Мааниси түзөтүү

  1. 24 саатка барабар убакыт;

Котормолор түзөтүү