Кыргызча түзөтүү

/ky.m./ вилка .

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч коргон коргондор
Илик коргондун коргондордун
Барыш коргонго коргондорго
Табыш коргонду коргондорду
Жатыш коргондо коргондордо
Чыгыш коргондон коргондордон

Зат атооч.

Мааниси түзөтүү

  1. ар тараптуу коргонууга ылайыкташтырылган узак мөөнөттүү коргонуу структуралары менен бекемделген жер