Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч китепкана китепканалар
Илик китепкананын китепканалардын
Барыш китепканага китепканаларга
Табыш китепкананы китепканаларды
Жатыш китепканада китепканаларда
Чыгыш китепканадан китепканалардан

Зат атооч.

Мааниси түзөтүү

  1. китептерди сактоо жана таратуу менен алектенген мекеме; китеп сактагычы

Котормолор түзөтүү