Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч килем килемдер
Илик килемдин килемдердин
Барыш килемге килемдерге
Табыш килемди килемдерди
Жатыш килемде килемдерде
Чыгыш килемден килемдерден

Зат атооч.

Мааниси түзөтүү

  1. декоративдик калың кездеме полго, диванга, дубалга ж.б.

Котормолор түзөтүү