Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч жыл жылдар
Илик жылдын жылдардын
Барыш жылга жылдарга
Табыш жылды жылдарды
Жатыш жылда жылдарда
Чыгыш жылдан жылдардан

Зат атооч.

Мааниси түзөтүү

  1. астрономиялык жол менен аныкталган жана планетанын өз жылдызынын айланасындагы айлануу мезгилине барабар убакыт бирдиги (айрыкча жер үчүн - 365 же 366 күн)

Котормолор түзөтүү