Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч жер жерлер
Илик жердин жерлердин
Барыш жерге жерлерге
Табыш жерди жерлерди
Жатыш жерде жерлерде
Чыгыш жерден жерлерден

Зат атооч.

Мааниси түзөтүү

  1. адамдар жашаган жана иштеген жер
  2. жер менен бирдей; жер кыртышынын дүйнөлүк океандын деңгээлинен өйдө чыгып турган бөлүгү, жердин аба катмары (суу же аба мейкиндигинен айырмаланып), материк, жээк