Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч жаз жаздар
Илик жаздын жаздардын
Барыш жазга жаздарга
Табыш жазды жаздарды
Жатыш жазда жаздарда
Чыгыш жаздан жаздардан

Зат атооч.

Мааниси түзөтүү

  1. кыш менен жайдын ортосундагы төрт мезгилдин бири

Котормолор түзөтүү

Казакча түзөтүү

жаз