Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч дарыя дарыялар
Илик дарыянын дарыялардын
Барыш дарыяга дарыяларга
Табыш дарыяны дарыяларды
Жатыш дарыяда дарыяларда
Чыгыш дарыядан дарыялардан

Зат атооч.

Мааниси түзөтүү

  1. суу агымынын түрү булактан оозго салыштырмалуу туруктуу бир багытты ээрчиген кыйла көлөмдөгү агым

Котормолор түзөтүү