Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч бала балалар
Илик баланын балалардын
Барыш балага балаларга
Табыш баланы балаларды
Жатыш балада балаларда
Чыгыш баладан балалардан

Зат атооч.

Мааниси түзөтүү

  1. жаш бала же кыз (өспүрүм куракка чейин)
  2. ата-энесине карата уулу же кызы

Котормолор түзөтүү