Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч арстан арстандар
Илик арстандын арстандардын
Барыш арстанга арстандарга
Табыш арстанды арстандарды
Жатыш арстанда арстандарда
Чыгыш арстандан арстандардан

Зат атооч.

 
арстан

Мааниси түзөтүү

  1. кыска сары чачтуу чоң жырткыч мышык жана эркектерде жапжашыл жал (Panthera leo)

Котормолор түзөтүү