Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч Викисөздүк -
Илик Викисөздүктүн -
Барыш Викисөздүккө -
Табыш Викисөздүктү -
Жатыш Викисөздүктө -
Чыгыш Викисөздүктөн -

Зат атооч. Жеке ат.

Мааниси түзөтүү

  1. Ар бир тилде эркин жана толук сөздүктү чыгаруу үчүн Wikimedia Фондунун биргелешкен долбоору; сөздүктөр, чогуу, ошол долбоор тарабынан даярдалган.

Котормолор түзөтүү