Азербайжанча түзөтүү

Орусча

Шотладиялык Гелча түзөтүү

күрүч, шалы

Өзбекче түзөтүү

Орусча