Немисче түзөтүү

grau

Галисича түзөтүү

grau

Испанча түзөтүү

grau

Мирандизче түзөтүү

grau

Португалияча түзөтүү

grau

Влаш Романиче түзөтүү

буудай