radio - үналгы
ramo - бутак, бутакча, шак, тал
rete -- түйүн
rifiutare - четке кагуу, жаратпай салуу, кабыл албоо
rifugio - башкалка жайы
rosso - кызыл