Кыргызча түзөтүү

/ky.m./ вилка .

Сын атооч түзөтүү

  1. кандын түсү бар.

Котормолор түзөтүү