май

Кыргызча түзөтүү

зат атооч

Котормолор түзөтүү