Бул кыргыз тилинин коомчулугунун боту жана Чынара Исабаевага айыттыр.