Бретончо

түзөтүү

жумуртка

Португалияча

түзөтүү

көрүү