Англисче түзөтүү

room

Африкаансча түзөтүү

room

Голландча түзөтүү

room