Норвежче түзөтүү

сөздүк

Норвежче (Нинорск) түзөтүү

сөздүк

Шведче түзөтүү

сөздүк