Африкаансча түзөтүү

нефть

Датча түзөтүү

нефть

Голландча түзөтүү

нефть