Астурийче түзөтүү

no

Англисче түзөтүү

жок

Каталанча түзөтүү

no

Галисича түзөтүү

жок

Испанча түзөтүү

жок

Идо түзөтүү

no

Италянча түзөтүү

no

Ладиночо түзөтүү

no

Латынча түзөтүү

no

Латышча түзөтүү

no

Люксембургча түзөтүү

no

Ложбанча түзөтүү

no

Норвежче түзөтүү

no

Норвежче (Нинорск) түзөтүү

no

Новиалче түзөтүү

no

Англис жөнөкөйче түзөтүү

no

Англо-саксончо түзөтүү

no

Полякча түзөтүү

no

Португалияча түзөтүү

no

Интерлингва түзөтүү

no

Виетнамче түзөтүү

no

Французча түзөтүү

жок

Чехче түзөтүү

no

Финче түзөтүү

no

Батыш Фризче түзөтүү

no

Эсперанточа түзөтүү

no

Эбече түзөтүү

no

Гавайча түзөтүү

no

Румынча түзөтүү

no

Серб-хорват түзөтүү

no

Ток-писинче түзөтүү

no

Валлончо түзөтүү

no

Өзбекче түзөтүү

no

Хорватча түзөтүү

no