Индонезче түзөтүү

нефть

Малайча түзөтүү

нефть

Сунданча түзөтүү

нефть