Италянча түзөтүү

laborare

Латынча түзөтүү

laborare