Англисче түзөтүү

i

Албанче түзөтүү

i

Азербайжанча түзөтүү

i

Бамбарача түзөтүү

i

Бислама түзөтүү

i

Каталанча түзөтүү

i

Науталче түзөтүү

i

Корсиканча түзөтүү

i

Чехче түзөтүү

i

Далматинче түзөтүү

i

Датча түзөтүү

i

Голландча түзөтүү

i

Эсперанточа түзөтүү

i

Фаросча түзөтүү

i

Батыш Фризче түзөтүү

i

Гавайча түзөтүү

i

Ирландча түзөтүү

i

Италянча түзөтүү

i

Латынча түзөтүү

i

Ладиночо түзөтүү

i

Латышча түзөтүү

i

Ложбанча түзөтүү

i

Малайча түзөтүү

i

Маориче түзөтүү

i

Наваджочо түзөтүү

i

Неополитанча түзөтүү

i

Норвежче түзөтүү

i

Норвежче (Нинорск) түзөтүү

i

Эски французча түзөтүү

i

Полякча түзөтүү

i

Португалияча түзөтүү

i

Румынча түзөтүү

i

Самоача түзөтүү

i

Скотторча түзөтүү

i

Шотладиялык Гелча түзөтүү

i

Серб-хорват түзөтүү

i

Словакча түзөтүү

i

Испанча түзөтүү

i

Шведче түзөтүү

i

Таитиче түзөтүү

i

Ток-писинче түзөтүү

i

Тонганча түзөтүү

i

Түркчө түзөтүү

i

Түркмөнчө түзөтүү

i

Виетнамче түзөтүү

i

Волапюкча түзөтүү

i

Валлончо түзөтүү

i

Уелшче түзөтүү

i